SAINTS ROW
Get two free helmet in game when you register
Left arrow
Right arrow
Wybierz platformę i pobierz
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT KONTA

ŁĄCZĄC PROFIL SAINTS ROW PAMIĘTAJ ŻE JEST WYMAGANE POŁĄCZENIE Z JEDNĄ PLATFORMĄ, KTÓREJ CHCESZ UŻYWAĆ DO KORZYSTANIA Z NARZĘDZIA BOSS FACTORY. TEGO USTAWIENIA NIE MOŻNA ZMIENIĆ PÓŹNIEJ. UTWORZONE PRZEZ CIEBIE ELEMENTY NIE ZOSTANĄ PRZESŁANE DO GALERII, JEŚLI ZOSTANIE POŁĄCZONE KONTO NA NIEWŁAŚCIWEJ PLATFORMIE. MOŻESZ POŁĄCZYĆ KONTO TYLKO NA JEDNEJ PLATFORMIE — NAGRODA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE PRZEKAZANA NA WSKAZANE KONTO.